Общи условия

 Общи условия


С изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че сте запознат и приемате условията, описани по-долу:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.tobetoo.eu. 

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат условията за покупко-продажби през електронния магазин - www.tobetoo.eu. Тези условия представляват договор за покупко-продажба между www.tobetoo.eu и всяко физическо лице, посетител на сайта извършил заявка за покупка на стоки чрез електронния магазин. Като създател и собственик на интернет сайт www.tobetoo.eu, МЦЦ ЕООД (наричана по-долу „Доставчик”), Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрила на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и се задължава да ги спазва. МЦЦ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202314756 Под СТОКИ се разбира продуктите предлагани в електронния магазин. Под КЛИЕНТ се разбира всяко лице, посетител на електронния магазин www.tobetoo.eu, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона Поръчай, наличен във виртуалната количка. Под ДОСТАВЧИК се разбира МЦЦ ЕООД, в качеството му на предлагащ СТОКИТЕ в електронния магазин, както и изпълняващ поръчките. Всички цени на СТОКИ в електронния магазин са с ДДС. Цените са за брой, без включени разходи за доставка на СТОКИТЕ. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ. В случай на липса на складова наличност от заявените СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените в електронния магазин на предлаганите СТОКИ без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаните СТОКИ. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет мрежата и др. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да пази и не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети лица.

ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.tobetoo.eu С натискане на бутона Поръчай, КЛИЕНТЪТ заявява, че се е запознал с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава приетата поръчка на КЛИЕНТА чрез e-mail съобщение и/или телефонно обаждане. Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер и др. се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

В електронния магазин www.tobetoo.eu КЛИЕНТЪТ заплаща поръчаните продукти, като използва един от следните начини на плащане: Чрез наложен платеж, при доставка  ДОСТАВКА Заявените за покупка СТОКИ се доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в срок до 72 часа в работни дни или според графика за разнос на куриерската фирма избрана от клиента. Сроковете за доствака важат за регистрирани поръчки до 17 часа, за територията на България. СТОКИТЕ се доставят подходящо опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка. СТОКИТЕ се предават на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на КЛИЕНТА като подписва придружаващите СТОКИТЕ документи. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на СТОКИТЕ в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване СТОКИ. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи СТОКИТЕ и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 ЗАМЯНА НА СТОКИ

Замяна на СТОКИ, закупени чрез интернет магазина на tobetoo.eu, е възможна в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на ДОСТАВКАТА. Закупените СТОКИ могат да бъдат заменяни за СТОКИ от същия вид, както и за други, налични към момента в интерент магазина. Разходите за транспорт при замяна на СТОКИТЕ от и към tobetoo.eu са за сметка на КЛИЕНТА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ Съгласно чл. 55, ал. (1) от ЗЗП, КЛИЕНТЪТ има право в срок от 7 работни дни от датата на получаване да върне СТОКИТЕ на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ трябва да е съхранил СТОКИТЕ, да не е увредена целостта на опаковката им и да е запазен търговският им вид (всички етикети, стикери и т.н трябва да са върху стоката). Разходите свързани с връщането на СТОКИТЕ са за сметка на КЛИЕНТА. При връщане на СТОКИ, на КЛИЕНТА се възстановява по обратния ред с куриер само сумата за върнатите СТОКИ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съгласно ЗЗП ние от МЦЦ ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация: Името и адреса ни - МЦЦ ЕООД, гр.София, бул. Черни връх №100, Paradise Center, етаж 1, магазин TO BE TOO. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ са включени в цената. Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са в сила от 01.05.2015г. МЦЦ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Промените в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за покупка на СТОКИ.